Biografie

Roland De Winter (° 1948)

Opleiding en competenties

 • Vrije grafiek, glasraam, mozaïek en monumentaal tekenen Hoger Sint-Lucasinstituut, Gent (1967-1970); afstudeerproject kopergravure
 • Monotype, diepdruk en zeefdruk o.l.v. Joseph Zirker (USA) en Liz Panett (GB), ingericht door de Academie van Sint-Niklaas (1989)
 • Beeldverwerking Photoshop, Painter, Illustrator (zelfstudie)
 • Ecologisch etsen (zelfstudie)

Loopbaan

Onderwijsopdrachten 

 • grafiek (hoogdruk en etsen) in Sint-Lucas, Gent van 1977 tot 1996
 • illustratietechnieken in het Plantijn Genootschap, Antwerpen, van 1995 tot 2011
 • vakdidactiek en coördinatie lerarenopleiding in de Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, departement Sint-Lucas Beeldende Kunst, Gent van 1996 tot 2005
 • onderzoek en publicatie over Deeltijds Kunstonderwijs in Vlaanderen, 1999
 • van 2001 tot 2005 extern deskundige bij de doorlichting van het DKO, in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Belangrijkste uitgaven in opdracht

 • “Nieuwe Antieke Verhalen”, tien digitale prenten in opdracht van CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2002
 • Under Cover 6, grafisch tijdschrift, themanummer zwart-wit, monografie over het werk en de visie van Roland De Winter, 2002
 • “Illustratietechnieken” in opdracht van het Plantijn Genootschap n.a.v. Antwerpen Boekenstad, 2004
 • Metamorphosis Naturalis” Bijdrage over illustratietechnieken in natuurhistorische dierenboeken. Uitgave Stadsbibliotheek Antwerpen (in het kader van “O dierbaar Antwerpen” 2007)

Lijst van tentoonstellingen en uitgaven in eigen beheer